Regis Loading

1. Prin utilizarea acestui Site, sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare Accesul şi utilizarea acestui Site sunt supuse urmatoarelor condiţii de utilizare si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile. Accesând si utilizând Site-ul, acceptaţi, fără limitări sau calificări, aceste condiţii şi luaţi la cunostinţă că orice alte acorduri intre Dumneavoastră şi Regent Industries sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiţii de Utilizare. Daca nu sunteţi de acord sau nu acceptaţi, fără limitări sau calificări, Condiţiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiţi acest Site.


2. Proprietatea Conţinutului Site-ul şi tot ceea ce cuprinde acesta, incluzînd fără limitare toate textele şi imaginile ("Conţinut") care sunt în proprietatea şi sub dreptul de autor (copyright) al Regent Industries sau al altora cu toate drepturile rezervate cu excepţia cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conţinut care constă intr-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezintă marcă înregistrată şi neînregistrată a Regent Industries. sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conţinut, cu excepţia celor prevăzute în Condiţiile de Utilizare, fără permisiunea în scris a proprietarului "Conţinutului". De asemenea, vă informam că Regent Industries îşi vor asigura şi impune în mod hotârit recunoaşterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul la acţionarea celor vinovaţi de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală în judecată prin instanţele penale.


3. Utilizarea Site-ului • Nu aveţi permisiunea să distribuiţi, să modificaţi, să copiaţi (cu excepţia celor mai sus menţionate), să transmiteţi, să expuneţi, să refolosiţi, să reproduceţi, să publicaţi, să autorizaţi, să acordaţi o licenţă de folosire, sa creaţi lucrări derivate din, sau să transferaţi, să vindeţi sau să folosiţi Conţinutul în alt mod, fără acordul în scris al Regent Industries; • Este interzis să folosiţi Site-ul pentru a afişa sau transmite orice fel de material ce are caracter ameninţător, fals, înşelător, abuziv, de hărţuire, licenţios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naştere unei infracţiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încălca în alt mod legea. Regent Industries va coopera cu oricare dintre autorităţile desemnate să aplice legea şi se va conforma cu orice sentinţă judecătorească prin care se cere sau se ordonă societăţii Regent Industries să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afişa sau transmite orice fel de informaţie sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului; • Este interzis să utilizaţi Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/ofertă cu caracter comercial.


4. Confidenţialitate Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteti pe Site prin poşta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. (Accesul se face prin Site).


5. Lipsa garanţiilor ÎNTREG CONŢINUTUL ACESTUI SITE POATE FI MODIFICAT ŞI VĂ ESTE OFERIT "CA ATARE" FĂRĂ A SE OFERI NICI O GARANŢIE DE NICI UN FEL, FIE ACEASTA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ.


6. Exonerarea de Răspundere UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE ÎN TOTALITATE PE CONTUL DUMNEAVOASTRĂ. Regent Industries ŞI SOCIETĂŢILE SALE AFILIATE, FUNCŢIONARII, DIRECTORII, AGENŢII SAU ORICE ALTĂ PARTE IMPLICATĂ ÎN CONCEPEREA, PRODUCEREA SAU OFERIREA SITE-ULUI NU SUNT RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE DIRECTE SAU INDIRECTE, DE ORICE NATURĂ, CE AR REZULTA DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI SĂU. Regent Industries NU ÎŞI ASUMĂ NICI O RESPONSABILITATE ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI O DAUNĂ SAU VIRUŞI CARE AR PUTEA SĂ VĂ INFECTEZE COMPUTERUL SAU ALTE BUNURI ÎN URMA ACCESĂRII SAU UTILIZĂRII ACESTUI SITE, SAU DESCĂRCĂRII ORICĂRUI MATERIAL, INFORMAŢII, TEXT, IMAGINI VIDEO SAU AUDIO DE PE ACEST SITE.


7. Revizuiri ale acestor Condiţii de Utilizare Regent Industries poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteţi obligat să respectaţi oricare şi toate astfel de revizuiri şi de aceea va trebui să vizitaţi această pagină a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunoştintă Condiţiile de Utilizare actualizate. Este interzisă utilizarea acestui site pentru a posta sau transmite orice fel de material ilegal, de ameninţare, fals, inşelător, abuziv, de harţuire, defaimator, vulgar, obscen, scandalos, incendiar, pornografic, profan sau orice alt material care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat criminal, poate da naştere responsabilitaţii civile sau viola orice lege. Compania va coopera deplin cu orice autorităţi care aplică legea sau orice ordin judiciar care solicită sau ordonă Companiei să reveleze identitatea persoanelor care postează sau transmit astfel de informaţii sau materiale; sunteţi de acord în aşa fel încat Compania, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie (a) să incetaţi utilizarea site-ului şi (b) să distrugeţi orice copii făcute după orice parte a conţinutului său. Nu veţi considera Compania răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaţilor) şi sumele pentru înţelegerile legate de orice proces, pretenţie sau acţiune depusă de către un terţ împotriva Companiei drept rezultat al (a) neglijenţei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) incălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare şi a legilor sau regulamentelor de aplicare. UTILIZAŢI ACEST SITE PE PROPRIA RESPONSABILITATE. NICI Regent Industries, NICI SUCURSALELE, AFILIAŢII, DIRECTORII SAU MANAGERII, NICI AGENŢII SĂI SAU TERŢII IMPLICAŢI ÎN CREAREA, PRODUCEREA SAU LIVRAREA SITE-ULUI NU SUNT RESPONSABILI PENTRU DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, SPECIALE, LOGICE SAU ALTE DAUNE LEGATE DE UTILIZAREA ACESTUI SITE SAU A CONŢINUTULUI INDIFERENT DACĂ SE REALIZEAZĂ PE BAZA UNUI CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU ALTĂ MODALITATE, CHIAR CU AVERTIZAREA PRIVIND POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.


8. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Fabrica Regis Colaj